SẢN PHẨM TEST

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Mã hàng: 468

Nhóm hàng: Film cách nhiệt cho ô tô

Giá: 5.000.000₫

STT

MÃ PHIM

Độ xuyên sáng

(%)

Độ cách nhiệt

(%)

Độ phản gương ngoài

(%)

Độ phản gương trong

(%)

Độ cản tia UV

(%)

Màu sắc

1

N1020 SR CDF

24

63

29

28

99

Trung tính

2

N1040 SR CDF

40

50

18

15

99

Trung tính

3

N1050 SR CDF

49

42

14

12

99

Trung tính

4

N1065 SR CDF

67

29

10

9

99

Trung tính

5

N1020B SR CDF

20

77

37

35

99

Trung tính

6

N1035B SR CDF

37

64

25

23

99

Trung tính

 

Phim cách nhiệt, phim chống nóng nhà kính màu trung tính, phim bảo vệ ủa LLumar nhằm phục vụ cho các tòa nhà chính phủ, trung tâm thương mại, khu dân cư, các tòa nhà y tế, trường học, xe hơi trên toàn cầu.

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI